Головна сторінкаПроекти нормативно-правових актів версія для друку
Ліцензійні умови

ПРОЕКТ

Затверджено

Наказ   Державного     комітету  України

з  питань   регуляторної    політики     та  

підприємництва,

Міністерства      праці    та        соціальної

політики України

 

  ________________2008   №_______

 

Ліцензійні умови

провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг

 

 

І.  Загальні положення

 

 

1.1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до  законів України„Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про соціальні послуги”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, постанов Кабінету Міністрів  України від 14.11.00     1698 „Про  затвердження   переліку   органів   ліцензування”, від  04.07.01 № 756 „Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви  про  видачу  ліцензії  для окремого виду господарської діяльності”,  від 29.11.00 № 1755 „Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності. Розміри і порядок зарахування плати за її видачу” (пункт І із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.05.01 № 561, від 15.10.04  № 1362).

 

1.2 Ліцензійні умови є установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання

при провадженні професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг.

1.3 Професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг, перелік яких зазначено статтею 5  Закону України „Про соціальні послуги”, здійснюється шляхом надання соціальних послуг:

- за місцем проживання особи (вдома);

 - у стаціонарних інтернатних установах та закладах;

 - у реабілітаційних установах та закладах;

 - в установах та закладах денного перебування;

 - в установах та закладах тимчасового або постійного перебування;

 - у територіальних центрах соціального обслуговування;

 - в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

1.4 Суб’єкти господарювання  - зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційної і правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи – підприємці (далі – суб’єкти господарювання), що надають соціальні послуги, можуть їх надавати в інших формах, визначених Кабінетом Міністрів  України  в  переліку   платних   соціальних  послуг,   відповідно   до   постанови

від 14.01.04    12 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.07 № 745).

1.5 Суб’єкти господарювання (юридичні особи), які мають намір проваджувати професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, здійснюють свою діяльність на професійній основі відповідно до положення про них або статуту, де обов’язково зазначається перелік соціальних послуг (також в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються послуги, на які вона поширюється), категорії осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання.

1.6 Суб’єкти господарювання, які мають намір проваджувати професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертаються до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1) та відповідними документами, передбаченими статтею 10  Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.7 Суб’єкти господарювання, які  мають намір проваджувати професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг не в повному обсязі, а частково (з окремих видів послуг) в заяві про видачу ліцензії зазначають ці послуги. В ліцензії після зазначення виду господарської діяльності також зазначаються послуги, на які вона поширюється.       

 1.8 Суб’єкти господарювання  юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які  мають намір відкрити  стаціонарні інтернатні установи та заклади, реабілітаційні установи та заклади,  установи та заклади денного перебування,  установи та заклади тимчасового або постійного перебування, територіальні центри соціального обслуговування,  інші заклади соціальної підтримки (догляду) та отримати ліцензію на провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг повинні залучати на підставі договорів суб’єктів господарювання фізичних осіб-підприємців, що мають ліцензії на надання відповідних соціальних послуг.

 

ІІ. Організаційні вимоги до провадження професійної діяльності

у сфері надання соціальних послуг

 

2.1  Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, перелік яких зазначено статтею 5  Закону України „Про соціальні послуги”, повинні дотримуватись вимог  законів України: „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”,  „Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про психіатричну допомогу”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

2.1.1 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг за місцем проживання особи вдома в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися  вимог:

1)        Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 27.08.04  № 1126;

2)        Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02. 06  № 148;

3)        Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.04 № 608;

4)        Типового (взірцевого) положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та Типового (взірцевого) положення про відділення соціальної допомоги вдома, затверджених наказом   Міністерства  соціального   захисту   населення   України  від 01.04.97  № 44,   зареєстрованим      Міністерством    юстиції    України   24.09.97  за  № 442/2246, із змінами, внесеними  наказом Міністерства праці та соціальної політики                       від 11.04.07  № 145.

2.1.2 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг у стаціонарних інтернатних установах та закладах в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися  вимог:

 1) Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці, Типового положення про дитячий будинок-інтернат, Типового положення про психоневрологічний інтернат, затверджених    наказом   Міністерства  праці  та  соціальної політики України від 29.12.01

   549,   зареєстрованим    Міністерством  юстиції   України  29.01.02   за N66/6354;

2) Положення про спеціальний будинок-інтернат для престарілих та інвалідів, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 02.03.90  № 49;

3) Нормативів мінімального споживання при наданні соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам в установах системи Мінпраці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.12.06 № 462.

2.1.3 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг у реабілітаційних установах та закладах в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися вимог:

1)        Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 08.12.06  № 1686;

2)        Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  31.01.07   № 80;

3)        Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.07  № 757;

4)        Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09. 05  № 877;

5)        Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.06  № 1836;

6)        Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого   наказом   Міністерства   праці    та   соціальної    політики  України від     13.02.07 № 48,    зареєстрованим    Міністерством    юстиції     України    06.03.06     за 

7)        № 201/113468;

8)        Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів, затвердженого  наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.10.06 № 372, зареєстрованим Міністерством юстиції України 25.10.06 за  № 1162/13036;

9)        Соціальних нормативів у сфері професійної реабілітації інвалідів для центрів     професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства праці та соціальної політики України, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.04. 07  № 155;

10)      Соціальних нормативів у сфері соціальної реабілітації дітей-інвалідів для центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.05.07  №. 206;

11)      Порядку організації та звітності з надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг в установах всіх форм власності незалежно від підпорядкування, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.03.07 № 104;

12)      Типових штатів працівників центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.10.06  № 387;

13)      Типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України  від 23.07.07 № 392, зареєстрованих Міністерством юстиції України  03.08.07  за  № 884/14151.

2.1.4 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг в установах та закладах денного перебування в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися вимог:

1)        Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.06   № 148;

2)        Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.04  № 608;

3)        Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.05  № 877;

4)        Типового (взірцевого) положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, затвердженого наказом   Міністерства  соціального   захисту   населення   України  від 1 квітня 1997 р. № 44,     зареєстрованого       Міністерством         юстиції         України       24.09.97     за 

      № 442/2246, зі змінами, внесеними  наказом Міністерства праці та соціальної  політики

      від 11.04.07   № 145;

5)        Порядку взаємодії центрів  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді, затвердженого спільним наказом Мінсім’ямолодьспорту та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.06  №1209/228, зареєстрованим  Міністерством  юстиції України 17.05.06 за № 567/1244;

6)        Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах,  затвердженого спільним наказом Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Державного департаменту України з    питань виконання покарань від 14.06.06 № 1983/388/452/221/556/596/106, зареєстрованим   Міністерством   юстиції    України    12.07.06  за    № 824/12698.

2.1.5 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг в установах та закладах тимчасового або постійного перебування  в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися вимог:

1)        Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.05  № 878;

2)        Типового положення про соціальний центр матері та дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.05  № 879;

3)        Типового положення про центр реінтеграції бездомних громадян, Типового положення про будинок нічного перебування, Типового положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.06 № 31, зареєстрованим  Міністерством юстиції України 21.04.06  за    474/12348;

4)        Інструкції про організацію надання соціально-медичних послуг та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб,  звільнених з місць позбавлення волі, затвердженої спільним  наказом   Міністерстві праці та соціальної політики України та  Міністерства  охорони здоров’я  від 24.01.07  № 28/26, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.02.07  за  № 130/13396;

5)        Порядку взаємодії закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги бездомним громадянам та особам, звільнених з місць позбавлення волі, затвердженого спільним   наказом   Міністерстві праці та соціальної політики України та  Міністерства  охорони здоров’я  від 24.01.07  № 28/26, зареєстрованим  Міністерством  юстиції України 14.02.07  за  № 130/13397;

6)        Типового (взірцевого) положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та Типового (взірцевого) положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджених наказом   Міністерства  соціального      захисту     населення    України    від   01.04.97 № 44, зареєстрованим  Міністерством  юстиції  України  24.09.97   за   № 442/2246,  із    змінами,    внесеними     згідно    з наказом   Міністерства  праці  та      соціальної  політики від 11.04.07  № 145;

7)        Типового Положення про соціальний готель, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.06 № 98, зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.04.06  за    450/12324;

8)        Типового положення про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 09.06.97 № 565;

9)        Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей,   затвердженого   постановою    Кабінету     Міністрів   України від 28.01.04  № 87;

10)      Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.05  № 1291;

11)      Типових штатних нормативів керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговуючого персоналу притулків для неповнолітніх служби у справах  неповнолітніх, затверджених наказом Міністерства у справах сім’ї та молоді України від 16.02.98 № 47/7  (зі змінами), зареєстрованим  Міністерством   юстиції     України   08.04.98  за  № 228/2668;

12)      Типових нормативів оснащення притулків для неповнолітніх, затверджених наказом Міністерства у справах сім’ї та молоді України від 20.07.98  № 298, зареєстрованим   Міністерством  юстиції    України     30.09.98  за  № 613/3053;

13)      Мінімальних норм забезпечення вихованців притулків для неповнолітніх одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни, затверджених наказом Держкоммолодьспорттуризму від 22.01.01 № 120,  зареєстрований  Міністерством  юстиції України 30.03.01  за  № 290/5481;

14)      Типових штатних нормативів керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговувального персоналу центру соціально-психологічної реабілітації дітей, затверджених наказом Мінсім’ядітимолодь від 24.09.04 № 470,   зареєстрований  Міністерством  юстиції України   11.10.04  за   № 1293/9892;

15)      Типового нормативу оснащення центру соціально-психологічної реабілітації, затвердженого  наказом   Мінсім’ядітимолодь  від 24.09.04  № 471,   зареєстрованим  Міністерством  юстиції України 11.10.04   за  № 1294/9893.

2.1.6 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг у територіальних центрах соціального обслуговування, в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися вимог:

1) Типового (взірцевого) положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та Типового (взірцевого) положення про відділення соціальної допомоги вдома, затверджених наказом   Міністерства  соціального   захисту   населення   України  від 01.04.97  № 44, зареєстрованим  Міністерством юстиції України 24.09.97  за  № 442/2246, із змінами,    внесеними  згідно з    наказом    Міністерства    праці  та  соціальної політики від 11.04. 07 № 145;

2) Порядку атестації соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.05 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.10.05  за  № 1155/11435 ( зі змінами від 21.06.06      233,    зареєстрованого    в    Міністерстві    юстиції    України    05.07.06     за

№ 788/12662).

2.1.7 Суб’єкт господарювання, що провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг у інших закладах соціальної підтримки (догляду) в залежності від виду послуг, які він надає, повинен дотримуватися вимог:

1) Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.04  № 608;

2) Типового положення про центр обліку бездомних громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.06  № 404.

2.2 Суб’єкти господарювання юридичні особи  та фізичні особи-підприємці, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, зобов’язані забезпечити дотримання вимог, а також основних прав та обов’язків відповідно до статті 11 Закону України „Про соціальні послуги”, стандартів, норм і нормативів надання соціальних послуг, затверджених у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить надання відповідного виду соціальних послуг, згідно Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.02 №  293.

2.3 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть соціально-побутові  послуги повинні знати основи ведення домашнього господарства; організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг; правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів; правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

2.4 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть психологічні послуги залежно від вікової групи повинні дотримуватися вимог законів України „Про освіту”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, основ законодавства України про соціальний захист, законодавчих і нормативно-правових актів та документів з питань загальної психології.

2.5 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть соціально-педагогічні послуги, повинні дотримуватися вимог законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Конвенції про права дитини, нормативних документів з питань навчання і виховання  дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; державних стандартів освіти, програмно-методичних документів; дотримуватися основ трудового законодавства.

2.6 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть соціально-медичні послуги, повинні дотримуватися вимог законів України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, „Про психіатричну допомогу”, законодавчих й нормативно-правових актів та документів з питань медичного обслуговування різних вікових груп. 

2.7 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть юридичні послуги повинні дотримуватися вимог Цивільного кодексу України; основ законодавства України про соціальний захист; нормативних документів з питань чинного законодавства.

2.8 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть послуги з працевлаштування, повинні дотримуватися вимог Цивільного кодексу України, законів України „Про зайнятість населення”, основ трудового законодавства, основ законодавства України про соціальний захист; нормативних документів з питань чинного законодавства.

2.9 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть інформаційні (довідкові) послуги, повинні дотримуватися вимог Цивільного кодексу України, Закону України „Про інформацію”, основ законодавства України про соціальний захист.

2.10 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть просвітницькі та рекламно-пропагандистські послуги, повинні дотримуватися вимог законів України „Про рекламу”, „Про освіту”, Цивільного кодексу України, основ законодавства України про соціальний захист; нормативних документів з питань чинного законодавства.

2.11 Суб’єкти господарювання юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які надаватимуть  соціально-економічні послуги, повинні дотримуватися вимог Цивільного кодексу України, основ законодавства України про соціальний захист; нормативних документів з питань чинного законодавства.

2.12 На кожну особу, що потребує соціальних послуг або надаватиме їх,  має бути заведена особова справа,  у якій зберігаються усі необхідні документи відповідно до Типового положення про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. № 565, Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей,   затвердженого   постановою   Кабінету  Міністрів  України від 28.01.04 № 87, Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче-містечко), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.05 № 1291, Типового  положення  про  центр  реінтеграції  бездомних громадян, затвердженого  наказом  Міністерства праці  та  соціальної  політики  України від 14.02.06

№ 31, зареєстрованим  Міністерством  юстиції   України  21.04.06  за № 474/12348, Типового (взірцевого) положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та Типового (взірцевого) положення про відділення соціальної допомоги вдома, затверджених наказом   Міністерства  соціального   захисту   населення   України  від 01.04.97  № 44, зареєстрованим  Міністерством юстиції України 24.09.97  за  № 442/2246, із змінами,    внесеними  згідно з    наказом    Міністерства    праці  та  соціальної політики від 11.04.07 № 145, Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від  09.10.06 № 372, Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України  від 13.02.07 № 48, Порядку організації, обліку та звітності з надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг в установах всіх форм власності незалежно від підпорядкування, затвердженого наказом Міністерства праці та  соціальної  політики  України   від  15.03.07 № 104.

2.13 Суб’єкти господарювання юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які планують організувати  харчування осіб, що потребують соціальних послуг (де це передбачено статутними документами) повинні дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог, визначених санітарними правилами для закладів громадського харчування  відповідно  до  Закону   України   "Про   забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та протиепідемічних вимог відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб”.

2.13.1 Усі працівники кухні, продовольчих складів, їдальні, обслуговуючий  персонал, який бере участь у приготуванні та роздаванні їжі, зобов’язаний проходити медичні огляди   у  встановленому  порядку  відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів України

від 23.05.01  № 559  „Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”.

2.13.2 Обов’язковою умовою для суб’єктів господарювання юридичних  та фізичних осіб-підприємців, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, є дотримання санітарно-гігієнічних правил та протиепідемічних вимог відповідно до  законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

 

ІІІ. Кваліфікаційні  вимоги

 

3.1 Суб’єкти господарювання юридичні особи  та фізичні особи-підприємці, які  мають намір проваджувати професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, до заяви про видачу ліцензії додають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.01 № 756 „Про затвердження переліку  документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти відповідно до виду послуг, які вони надають (диплом державного зразка) для працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги.

3.1.2 Назви посад та професій у штатному розписі суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, мають відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2005», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.05 № 375 (зі змінами), а кваліфікаційні категорії та розряди – Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3.1.3 Штатна чисельність суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, визначається відповідно до вимог, встановлених Типовим положенням про центр обліку бездомних громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.06  № 404, Типовим положення про центр реінтеграції бездомних громадян, Типовим положенням про будинок нічного перебування, Типовим положенням про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, затверджених  наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.06 № 31, зареєстрованим  Міністерством юстиції України 21.04.06  за    474/12348, Типовим положенням про соціальний готель, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.06 № 98, зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.04.06  за    450/12324,  Нормативами чисельності працівників установ сфери праці та соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.02 № 140 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.06 № 197), Типовими штатами працівників центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.12.07 № 637, Типовим положенням про соціальний готель, затвердженим наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 03.04.06      98,   зареєстрованим    Міністерством     юстиції     України     18.04.06     за    450/12324, Типовим (взірцевим) положенням про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та Типовим (взірцевим) положенням про відділення соціальної допомоги вдома, затверджених наказом  Міністерства  соціального   захисту   населення   України  від 01.04.97  № 44,   зареєстрованим  Міністерством   юстиції    України   24.09.97 за № 442/2246, із змінами, внесеними  згідно з    наказом    Міністерства    праці  та  соціальної політики від 11.04. 07 № 145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.07 за № 409/13676, Типовим штатним нормативам керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговувального  персоналу центру соціально-психологічної реабілітації дітей, затверджених наказом Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 24.09.04 № 470, зареєстрованим  Міністерством  юстиції України   11.10.04  за   № 1293/9892, Типовим структурам і штатам республіканського (автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районів у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затверджених наказом Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 06.09.05 № 1886, зареєстрованим  Міністерством юстиції України 26.09.05 за № 1103/11383, Типовим штатним нормативам керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговуючого персоналу притулків для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї та молоді та спорту від 16.02.98  № 47/7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.04.98  за № 228/2668.

3.1.4 Посадові (робочі) інструкції працівників усіх посад (професій), зазначені у штатному розписі суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, повинні бути розроблені відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників («Випуск 80 «Соціальні послуги»), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.05   № 324.

3.1.5 Фізичні особи-підприємці, які  надаватимуть соціально-побутові послуги,  повинні мати загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3.1.6 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть психологічні послуги повинні мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом – не менше 3 років, у тому числі за професією психолога – не менше 1 року. Мати знання в обсязі вищої освіти із спеціальності „Психологія”; знати загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію праці, психодіагностику, методи ефективного навчання і виховання, індивідуальні характеристики вихованців та учнів, соціальні, культурні, психологічні умови їх навчання і виховання, основні напрями психолого-педагогічної науки; здійснювати надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосовувати психодіагностику, спрямовану на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надавати медичні поради.

3.1.7 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть соціально-педагогічні послуги повинні мати базову вищу або повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога не менше – 3 років. Мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей „Соціальна  педагогіка”, „Соціальна робота”, знати основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методику виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї; сучасний стан  і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка, культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організується робота; сприяти розвитку різнобічних інтересів і потреб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організувати індивідуальні навчальні, виховні та корекційні процеси, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної, та художньої діяльності, а також залучати до роботи різноманітні заклади, громадські організації.

3.1.8 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть соціально-медичні послуги повинні мати базову вищу або повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією медичного працівника  не менше – 3 років. Мати знання в обсязі вищої освіти із медичної спеціальності; здійснювати профілактичні, лікувально-оздоровчі заходи, працетерапію.

3.1.9 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть юридичні послуги повинні мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією юриста не менше – 3 років. Мати знання в обсязі вищої освіти із спеціальності „Юрист”; здійснювати захист прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, захист прав та інтересів; оформлювати правові документи, надавати консультації з питань чинного законодавства.

3.1.10 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть послуги з працевлаштування повинні мати базову вищу або повну вищу освіту з   соціальної    роботи (бакалавр, спеціаліст, магістр). Стаж роботи в соціальній сфері не менше – 3 років. Мати знання зі спеціальностей „Соціальна  педагогіка”, „Соціальна робота”; здійснювати сприяння у працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи.

3.1.11 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть інформаційні (довідкові) послуги повинні мати базову  вищу  або   повну  вищу   освіту   з   соціальної    роботи (бакалавр, спеціаліст, магістр) або з інших соціально-гуманітарних напрямків. Стаж роботи в соціальній сфері не менше – 3 років. Мати знання зі спеціальностей „Соціальна  педагогіка”, „Соціальна робота”; здійснювати надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації.

3.1.12 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть просвітницькі та рекламно-пропагандистські послуги  повинні мати базову  вищу  або   повну  вищу   освіту   з   соціальної    роботи (бакалавр, спеціаліст, магістр) або з інших соціально-гуманітарних напрямків. Стаж роботи  в соціальній сфері не менше – 3 років. Мати знання зі спеціальностей „Соціальна  педагогіка”, „Соціальна робота”; здійснювати поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та  види соціальних послуг, формування  певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем.

3.1.13 Фізичні особи-підприємці, які надаватимуть соціально-економічні послуги повинні мати базову  вищу  або   повну  вищу   освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр)   Здійснювати задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізується у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових виплат, без вимог до стажу роботи.

3.2 Керівник суб’єкта господарювання юридичної особи стаціонарних інтернатних установ та закладів, реабілітаційних установ та закладів,  установ та закладів денного перебування,  установ та закладів тимчасового або постійного перебування, територіальних центрів соціального обслуговування,  інших закладів соціальної підтримки (догляду) повинен відповідати вимогам, передбаченим Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників («Випуск 80 «Соціальні послуги» розділ „Керівники”), затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.05   № 324.

3.3 Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, з метою удосконалення професійних знань, умінь та навичок, оволодіння  новими функціональними обов’язками і особливостями трудової діяльності в умовах ринкових відносин,  повинні проходити підвищення кваліфікації, відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого  наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки   України від  26.03.01 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.01 за  № 315/5506.

3.4 Волонтери, які залучаються до діяльності з надання соціальних послуг на професійній основі, повинні відповідати вимогам, встановленим Положенням про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1895.

 

 

ІV.  Вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання та інших технічних засобів

 

4.1 Приміщення суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг (крім здійснення соціального обслуговування шляхом надання соціальних послуг за місцем проживання особи (вдома)), повинно відповідати профілю закладу та їх функціональному призначенню, бути облаштовані для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями у відповідності до встановлених вимог ДБН В.2.2-17.06 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”, затверджених наказом Міністерства будівництва архітектури і житлово-комунального господарства України від 02.11.06    362.

4.1.1 Будинки та приміщення суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг (крім здійснення соціального обслуговування шляхом надання соціальних послуг за місцем проживання особи(вдома)), повинні бути забезпечені необхідним інженерним обладнанням згідно з Державними будівельними нормами проектування житлових та громадських будинків та споруд:

- ДБН В.2.2-15-05 „Житлові будинки. Основні положення”, затверджені наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 28.09.05  № 175;

- ДБН В.2.2-18.07 „Заклади соціального захисту населення”, затверджені наказом Міністерства  будівництва  архітектури  і  житлово-комунального   господарства   України

від 23.01.07  № 20.

4.1.2 Приміщення (власне чи орендоване) суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг (крім здійснення соціального обслуговування шляхом надання соціальних послуг за місцем проживання особи(вдома)), має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та протиепідемічним вимогам відповідно до абзацу 2 статті 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

4.2 Їдальня (де є у ній потреба) повинна бути забезпечена гарячим та холодним водопостачанням та водовідведенням, каналізацією, приточно-витяжною вентиляцією, у відповідності до встановлених вимог ДБН  В.2.2-9-99 „Будинки  та споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення” та  Державного стандарту України 4281:2004 „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”.

4.3 У приміщенні суб’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг (крім здійснення соціального обслуговування шляхом надання соціальних послуг за місцем проживання особи(вдома)), на видному для відвідувачів місці має бути інформація про види соціальних послуг, категорії громадян, яким вони надаються,  умови та порядок надання соціальних послуг, затверджені  тарифи на платні соціальні послуги (у випадку їх надання, встановлені відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.05 № 268), адреса органу ліцензування, що видав ліцензію, Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг, книга відгуків  та

 

пропозицій, телефони і адреси місцевого управління праці та соціального захисту населення, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі залучення суб’єктом господарювання бюджетних коштів до фінансування соціальних послуг та укладання відповідного договору щодо умов фінансування та вимог до обсягу, порядку і якості надання соціальних послуг), інформація про повне найменування суб’єкта господарювання, який провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, прізвище, ім’я, по-батькові його керівника, поштова адреса, телефони.

4.4  Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг (крім здійснення соціального обслуговування шляхом надання соціальних послуг за місцем проживання особи(вдома)),  повинні мати обладнання, яке відповідає вимогам щодо його діяльності, обсягу і виду соціальних послуг, що надаються, їх якості (спеціалізовані прилади, спеціальні ліжка, комунікаційне обладнання, кухонні прилади і посуд, медичне обладнання, звичайні та спеціалізовані транспортні засоби, а також засоби зв’язку (електронна пошта, телефон, факс) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.06 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”, наказів Міністерства праці та соціальної політики України  від 08.12.06  № 462 „Нормативи мінімального споживання при наданні соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам в установах системи Мінпраці”, від 14.05.07 „Про затвердження типових переліків приміщень та обладнання кабінетів центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи Міністерства праці та соціальної політики України”, від 14.05.07 № 220 „Про затвердження типових переліків приміщень та обладнання кабінетів центру професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства праці та соціальної політики України”, наказів Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 15.09.04  № 408 “Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної допомоги та харчування осіб, які перебувають  у  ньому”; від 04.02.06 № 299 “Про затвердження Типових нормативів оснащення”; від 20.12.06 № 4273 “Про затвердження Типових нормативів оснащення центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та харчування осіб, які перебувають у ньому”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 16.01.07 за  № 24/13291.

4.5 У разі закриття службового приміщення (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, припинення провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг тощо) суб’єкти господарювання не пізніше ніж за п’ять днів повідомляють про це особу, що потребує соціальних послуг та вивішують відповідне оголошення при вході до службового приміщення та в десятиденний термін письмово повідомляють про це орган ліцензування.

 

 

 

 Директор Департаменту                                               Директор Департаменту у справах ліцензування                                                                   ветеранів та людей похилого віку

                                                    

                        

 

                                                                                        

            О. Іванченко                                                                        О. Крентовська